Norsk landbruk kan tjene på klimaendringene

Moderate klimaendringer vil trolig gi bedre forhold for norsk landbruk.