Flere helsearbeidere blir fratatt lisensen

I fjor mistet 99 helsearbeidere i Norge lisensen etter regelbrudd, en stor oppgang fra 2008. Rus, tyveri, vold og sex er de vanligste fellelsene.