- Sivil straffelov gir soldatene nødvendig vern

Norske soldater i Afghanistan er underlagt den sivile straffelov, og regjeringen har ingen planer om å innføre militær straffelov slik generaladvokaten ber om.