- Mer fiktiv identitet er en dårlig løsning

Førstestatsadvokat Morten Eriksen i Økokrim mener de ressurssterke i samfunnet har mye større nytte av menneskerettighetene enn kvinner på flukt fra voldelige menn.