Stopp i MUF-vedtak

Siden flere «muffere» har søkt om tillatelse til å få sin sak vurdert på nytt, ber Arbeids— og inkluderingsdepartementet Utlendingsnemnda (UNE) om å ikke fatte flere vedtak i saken.