Flere utsatt for lovbrudd

I 2009 fikk politiet 3,3 prosent flere anmeldelser fra privatpersoner enn året før. Av totalt 398.000 anmeldte lovbrudd gjaldt nesten halvparten personofre.