Ber regjeringen sørge for tilbud også i helgene: – Disse barna må ha stabilitet

Flere helseforetak stenger barneavdelingen hver fredag. Dermed blir syke barn sendt hjem i helgene. Stortinget ønsker at tilbudet skal utvides til å gjelde hele uken, også i helgene.

Lisa Marie Ness Klungland (Sp) sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Tirsdag ble det enstemmig vedtatt av tilbudet til barn under 13 år, som trenger innleggelse i psykiatrien, bør utvides.
Publisert: Publisert:

– Dessverre ser vi en økning i antall pasienter med spiseforstyrrelser, og antallet henvisninger har særlig økt under og etter pandemien. En økning krever også en utviding av tilbudet. Når noen trenger døgnbehandling, så skal det finnes tilbud om det i ukedager og i helger, sier Lisa Marie Ness Klungland (Sp) til Aftenbladet.

Syke barn sendes hjem

Det er fem helseforetak i Norge som stenger barneavdelingen i helgene. Inkludert Stavanger universitetssjukehus. Det betyr at barn som er innlagt på barneavdeling skrives ut på fredager og sendes hjem, selv om de er syke.

KrFs fremmet tidligere i år et forslag om å utvide tilbudet til barn under 13 år i psykiatrien. Tirsdag ble forslaget enstemmig vedtatt i helse- og omsorgskomiteen.

– Det bør være en prioritet å styrke avdelingene og enhetene som er åpen mandag til fredag i dag, slik at disse gir kontinuerlig døgntilbud også i helgene, sier Klungland.

Varslet krise

I en artikkel i Aftenbladet forteller moren til Tiril (11) om hvordan de har manglet et tilbud i helgene. Foreldrene opplevde situasjonen som krevende.

– Disse barna må ha stabilitet. Foreldre og søsken kan ikke ha ansvaret i helgene, sier Krf-leder Olaug Bollestad.

– Tilbudet krever mer fagfolk. Det er en utfordring for flere helseforetak. Hvordan vil dere løse dette?

– Dette er en sammensatt problemstilling. Å utdanne spesialister tar lang tid. Kanskje må vi se på hvordan spesialisering av leger er lagt opp. Vi må ha tydelige handlings- og kompetanseplaner som sikrer at vi har nok ressurser.

Publisert: