Regjeringen hever maksstraffen til 40 års fengsel

Regjeringen ønsker en slutt på kvantumsrabatten i straffesaker, og foreslår inntil 40 års fengsel for de alvorligste sakene der det er snakk om flere lovbrudd.

Justisminister Anders Anundsen (Frp).
  • NTB
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslagene til endringer i straffeloven og straffeprosessloven på høring.

– Jeg mener at «kvantumsrabatten» i mange straffesaker er urimelig stor. Straffene i slike saker må stå bedre i forhold til det antallet lovbrudd den domfelte har begått, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Han understreker at selv om det fortsatt skal være domstolene som har ansvar for å fastsette straff i det enkelte tilfellet, er det et politisk ansvar å fastlegge hvilket straffenivå som skal legges til grunn.

Publisert: