• De kabinansatte i Norwegian har sendt varsel om plassfratredelse til Riksmekleren. Dersom partene ikke blir enige, vil 836 kabinansatte være i streik fra onsdag morgen.

Fare for streik i Norwegian fra onsdag

De kabinansatte i Norwegian har sendt varsel om plassfratredelse til Riksmekleren. Dersom partene ikke blir enige, vil 836 kabinansatte være i streik fra onsdag morgen.