Bistandsbudsjettet økes med 2,3 milliarder kroner

Utviklingsminister Heikki Holmås (SV) øker bistandsbudsjettet med 2,3 milliarder kroner fra i fjor til i år i statsbudsjettet.