• Helse- og oppvekstfag er det mest populære yrkesfaget på videregående skole med rundt 8.000 nye elever denne høsten. Men bare en tredel av de som begynte på yrkesfaget høsten 2007, gikk ut i lære. Lars Idar Waage

For mye deltid skremmer vekk helsefagarbeidere

Jo lengre helsefagelevene er i utdanning, jo mindre lyst får de på yrket, viser en ny undersøkelse. Mye deltidsarbeid i sektoren kan skremme vekk de unge, tror forsker.