• 23 prosent av norske barn sier de har hatt plagsomme opplevelser på nettet Marie von Krogh

Norske barn mer utsatt for nettmobbing

Norske barn bruker mer tid på internett enn barn i andre europeiske land og er derfor mer utsatt for mobbing og seksuelt og trakasserende innhold.