YS-lederen langer ut mot Akademikerne

YS-leder Tore Eugen Kvalheim mener Akademikerne opptrer usolidarisk når de fortsetter meklingen.