• Bergsprenger Teodor Løveng Larsen er en av mange som anlegger ny E6 ved Minnesund. En ny forskningsrapport viser at det i Norge ikke er noen sammenheng mellom hvilke prosjekter som er lønnsomme, og hvilke som blir bygget.FOTO: Dag W. Grundseth

Norge bygger ikke veiene som lønner seg mest

— Vi beregner lønnsomheten, men vi prioriterer ikke etter den, erkjenner direktør Lars Aksnes i Vegdirektoratet.