Juryen fant to skyldige i terror-planlegging

To av de tiltalte i terrorplanleggingssaken er funnet skyldig av juryen i Borgarting lagmannsrett.