• Regjeringens livssynsutvalg kan berede grunnen for en ny ordning med borgerlig ekteskapsinngåelse før en eventuell religiøs ekteskapsseremoni. Colourbox

Livssynsutvalg jobber med nøytrale vigsler

Regjeringens livssynsutvalg kan berede grunnen for en ny ordning med borgerlig ekteskapsinngåelse før en eventuell religiøs ekteskapsseremoni.