Norske kostholdsmål holdt ikke til mål

Selv om mye er blitt bedre, er det likevel et godt stykke igjen til myndighetenes kostholdsmål er nådd.