Økning i antall politifolk per innbygger

Hittil i år har det vært en økning i antall politifolk per innbygger i Norge, ifølge tall fra politidistriktene og politiets særorganer.