Hedmark: Seks rådyr- og elgpåkjørsler på to timer

I løpet av snaue to timer fredag fant det sted ikke mindre enn fire elg— og to rådyr-påkjørsler i Hedmark. Til alt hell førte ingen av dem til personskade.