Sentralbanksjefen skeptisk til boligskatt

Sentralbanksjef Øystein Olsen mener det vil skape store overgangsproblemer å innføre økt boligskatt, og han vil derfor ikke anbefale dette.