Glatte timer

Seks ganger i løpet av fire formiddagstimer lørdag, måtte politiet i Stavanger rykke ut på trafikkuhell— og ulykker.