Indremisjonen blir menighet

Stavanger Indremisjon går fra forening til menighet. De vil både døpe, konfirmere, vie og begrave.