Ansettelser i Aftenbladet

Journalistene Dan Tagesen, Margunn Ueland og Tarald Aano ble i dag ansatt i nyopprettede stillinger som redaksjonssjefer i Aftenbladet. Alle tre er kjent fra spaltene i avisa gjennom mange år.