Pionerdykkerne jobber fortsatt for erstatningsforlik med staten

Pionerdykkerne i Nordsjøen har i praksis bare frist fram til juni med å oppnå et frivillig erstatningsforlik med staten. Da utløper fristen for å få erstatningssaken gjenopptatt i Høyesterett.