Sametinget mener DN ignorerer norsk samepolitikk

Sametinget retter kritikk mot Direktoratet for naturforvaltning (DN) fordi direktoratet ikke vil la samiske interesser få tilstrekkelig innflytelse på endringer i Samlet plan for vassdrag. DN tar ikke hensyn til «de føringer som ligger i norsk samepolitikk», hevder Sametinget