Full seier for Hagen i namsretten

Carl I. Hagen vant en knusende seier over brødrene Danielsen i Oslo namsrett. Byfogd Lars Borge-Andersen avsa mandag en kjennelse der kravet om midlertidig forføyning for å kjenne suspensjonen av Dag Danielsen og åtte andre Frp-medlemmer ugyldig ikke ble tatt til følge. Saksøkerne fikk ikke medhold på noe punkt.