Hogger granskog på Stokka

Kommunen har denne uken satt i gang storhogst langs veien ned til Mississippi Friluftssenter ved Stokkavatnet.