Sonderinger mellom KS og lærerne

Partene i lærerstreiken skal møtes på nytt på torsdag for å prøve å finne en løsning på konflikten. Streiken trappes likevel opp som planlagt.