Lovar null utslepp frå plattformer i 2005

Utslepp av skadelege kjemikaliar i havet frå olje— oggassinstallasjonar i Nordsjøen skal vera slutt innan 2005.