• Postkassebrekk Odd Kristian Stokka

Posten vil fjerne A-post

Det blir slutt på A-post dersom Posten Norge får sin vilje. Posten viser til at digital postgang overtar og at stadig færre fysiske brev blir sendt.