Rettssak trolig til våren

Rettssaken mot de to siktede i Baneheia-saken kommer trolig opp i løpet av våren. Dette er tidsskjemaet for den videre saksgangen: