Små endringer, men Frp er fortsatt størst

Det var små endringar på meiningsmålingane i oktober. Frp held stillinga som største parti i landet.