Frykter ny miljøkatastrofe

PARIS: Mindre enn ett år etter at oljetankeren «Erika» sank og forurenset store deler av Frankrikes nordvestkyst, er nok et skip gått ned, denne gang med giftige kjemikalier om bord. Franskmenn frykter en ny miljøkatastrofe.