Økt godstransport over grensen

Stadig mer gods blir fraktet til og fra Norge med lastebil. Tredje kvartal i år rullet til sammen 2,2 millioner tonn gods over grensen, noe som er en økning på 1,3 prosent fra samme periode i fjor.