Noen betalinger passer med Viksveens reiser

Ved et par tilfeller kan Lanze-utbetalinger stemme med reiser Stein Viksveen foretok.