• Per Orderud i samtale med en av sin forsvarere, Harald Stabell under en pause i ankebehandlingen i Orderud-saken i Eidsivating lagmannsrett i 2003. Morten Holm / NTB Scanpix

Per Orderud en fri mann etter 15 år

Per Orderud ble i helgen løslatt fra fengsel, 15 og et halvt år etter trippeldrapene på Orderud gård i Sørum i Akershus. Saken vil bli begjært gjenopptatt i vår.