• Antallet arbeidsledige innvandrere i Norge har økt med 13,6 prosent det siste året. Én av fire uten jobb er innvandrere.

En av fire arbeidsledige er innvandrere

Antallet arbeidsledige innvandrere i Norge har økt med 13,6 prosent det siste året. Én av fire uten jobb er innvandrere.