Anbefaler aksjon

SANDNES: Dette er overraskende. Hele veienhar det ligget i bunn at folk skal kunne kjøre gratis til sittkommunesenter, sier samferdselspolitiker i fylket ogbystyrepolitiker i Sandnes, Pål Morten Borgli (frp).