Miljødirektoratet frarår nye vindkraftverk i Trøndelag

Miljødirektoratet frarår at det blir gitt konsesjon for Brungfjellet vindkraftverk og Eggjafjellet/Åsfjellet vindkraftverk sør for Selbusjøen i Sør-Trøndelag.