Helsedirektoratet har etablert krisestab

Helsedirektoratet ber landets sykehus og kommunehelsetjenesten om å gjennomgå beredskapsplaner i forbindelse med den mulige terrortrusselen mot Norge.