Over 50 prosent enslige husholdninger i Oslo

Oslo er det eneste fylket i landet der over 50 prosent av husholdningene består av enslige. Samtidig bor færre barn i Oslo sammen med sine foreldre i forhold til resten av landet.