Villaksen får sterkere vern

Regjeringen vil opprette nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, for å gi villaksen sterkere vern.