Ansatte vet for lite om sexmisbruk av barn

Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn mener ansatte i barnehager, skoler og barnehjem ikke klarer å fange opp de seksuelt misbrukte barna. Politikere pålegger nå fylkeskommunene å ta hensyn til barna i overgrepssaker.