Jagland: Sanksjoner må ikke ramme sivilbefolkningen

Norge vil som medlem av Sikkerhetsrådet bidra aktivt til at FN-sanksjoner blir mer målrettede og effektive. Uansett hvilken sanksjonskomité Norge blir leder av, vil hensynet til sivilbefolkningen bli en hovedsak.