Forventer ja-flertall til fastlegeordningen

Tirsdag skal Den norske lægeforening stemme ja eller nei til fastlegeordningen. Visepresident Hans Kristian Bakke forventer at foreningen gir sin tilslutning til ordningen.