Politisk og kirkelig kamp om menighetsrå

Kirke— og utdanningsminister Trond Giske har gitt Kirkemøtet et ultimatum som de 85 delegatene til kirkens øverste folkevalgte organ debatterer iherdig fram til lørdag.