Togene står mellom Ski og Oslo S

Det er stans i togtrafikken mellom Oslo S og Ski tirsdag morgen etter en ulykke ved Rosenholm stasjon.