- LO-lederen tjener for mye

LO-leder Gerd-Liv Valla tjener for mye og medvirker til en uheldigutvikling i fagbevegelsen.