Redningshelikoptere som utrustes for krig

— Luftforsvarets planlagte redningshelikoptere er mer utrustet forkrig enn redning, sier saksordføreren for nye redningshelikoptere.