Pølser har skinn fra risiko-land

Pølsene blir ofte merket Godt Norsk, selv om skinnet er fra land der det har vært konstatert kugalskap.